Predstavitev društva

Namen ustanovitve

Sodni izvedenci in cenilci za vrednotenje podjetij smo se povezali z namenom, da razvijamo stroko ocenjevanja vrednosti podjetij pri ocenjevanjih v sodnih postopkih, ki zahtevajo poznavanje posebnosti ocenjevanja vrednosti podjetij v različnih postopkih kot so:

  • izvršbe,
  • izstopi družbenikov,
  • izključitve družbenikov,
  • zakonske razveze,
  • stečajni postopki,
  • kazenski postopki,
  • navadne škode
  • izgubljeni dobiček idr.

Izobraževanje in organizacija seminarjev

Naloge društva

  • izobraževanje članov društva in strokovne javnosti na posameznih segmentih ocenjevanja vrednosti podjetij v sodnih postopkih,
  • organizacija delavnic in seminarjev.

Reševanje pritožb nad delom SICVP

Izvajanje nadzora nad SICVP v primeru pritožb