Pravne podlage

  • Zakon o sodiščih
  • Zakon o sodnih izvedencih in cenilcih
  • Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih