Kontaktni podatki društva

Društvo sodnih izvedencev in cenilcev za vrednotenje podjetij je bilo ustanovljeno dne 14.2.2018 z namenom povezati sodne izvedence in cenilce, ki se ukvarjajo z vrednotenjem podjetij, imenovane pri Ministrstvu za pravosodje.

Naš primarni cilj je skrb za  izdelavo kakovostnih in strokovnih izvedenskih mnenj, ki bodo pripomogla k uspešnemu reševanju sodnih sporov.